Nieuws

17 / 6 / 2012

In het kader van bewonersinitiatief Blijdorp010Empowered gaat Corades samen met Tussen-Ruimte de energiepotentie van Rotterdam Noord in kaart brengen.

Op de schaal van Rotterdam Noord liggen enorm veel kansen voor het benutten van lokale bronnen. Er is veel groen en oppervlaktewater, er zijn platte daken in bezit van grote verenigingen van eigenaren en van supermarkten en scholen. Er is een zwembad. En er is een dierentuin waar potentieel veel biomassa te oogsten valt. Er zijn grote bouwblokken met binnentuinen die op allerlei manieren benut kunnen worden.

In de stad waar allerlei functies bij elkaar komen vinden de bewoners elkaar op basis van hun energievraag en energieaanbod. Een buurt die grenst aan een bedrijventerrein kan beleggen in een eneryfarm op de daken van de industriedozen. Of buren kunnen besluiten hun achtertuinen gemeenschappelijk te maken en hier groente te verbouwen, grijswater te zuiveren of restafval te composteren. Wat is de ‘energiepotentie’ van een buurt? En wat is de ruimtelijke dimensie daarvan? Met het in kaart brengen van de energiepotentie van Rotterdam Noord laten we de bewoners zien wat de maximale energie-oogst is van hun wijk.