Nieuws

14 / 12 / 2011

Het project ‘Trading Futures’ is een van de winnaars van Europan 11!

Europan is een Europese ideeënprijsvraag voor jonge ruimtelijke ontwerpers. Met de prijsvraag wil Europan vorm geven aan een Europa waarin jonge en veelbelovende ontwerpers kunnen bijdragen aan vernieuwingen op het gebied van de ruimtelijke vormgeving. Het project Trading Futures werd bekroond met een bijzondere vermelding vanwege de vernieuwende strategie om via ruilverkaveling de eigenaars van leegstaand vastgoed kansen te bieden voor de toekomst.

De opgave was om een ruimtelijke-economische strategie te bedenken voor de geleidelijke transformatie van een monofunctionele kantorenwijk naar een levendig stadsdeel. Trading Futures zet in op het projecteren van een stedenbouwkundig raamwerk dat verblijfskwaliteit genereert op korte termijn en ontwikkelkansen op de lange termijn.